ระดับฝ้าเพดาน

2020-08-12 12:36:36


  • ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ตติ้ง ฉนวนกันร้อนที่ใช้วิธีการสะท้อนความร้อนออกจากหลังคา ที่สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 96%

    ระบบกันซึม ชนิดต่างๆ เช่น กันซึมดาดฟ้า กันซึมชั้นใต้ดิน กันซึมอ่างเก็บน้ำสระว่ายน้ำ เป็นต้น
    งานซ่อมและปรับปรุงดาดฟ้า คสล. และผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง เช่น ปูนนอนชริ้งเกราท์ ปูนฉาบและเทเพื่อการซ่อมแซ่ม ที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างการแห้งตัวเร็ว และอื่นๆ

Picture
Today This Month Total
1 134 146