งานติดตั้งฉนวนสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL

โครงการ อาคาร เนสท์เล่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

งานติดตั้งฉนวนสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL

โครงการ รพ.อำนาจเจริญ

พ่นสีสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL

โครงการ โรงงานบรรจุสินค้า บริษัทเบนโลยีสติกส์ จำกัด

งานพ่นสีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค้ตติ้ง FLEX - KOOL

อาคารคลังสินค้า JASPER บางพลี บนพื้นที่ประมาณ 20,000 ตรม.

งานพ่นฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL โครงการ โรงพยาบาลอัมพวา

งานพ่นฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL โครงการ อาคารศูนย์บริการซักฟอก โรงพยาบาลอัมพวา บนพื้นที่ 420 ตรม.

งานติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL)

งานติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง สะท้อนความร้อน FLEX-KOOL บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตร.ม.

โรงงานและผู้นำในการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส ฟ้าไทย

งานติดตั้ง ฉนวนเซรามิคสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL โรงงานและผู้นำในการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส ฟ้าไทย บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ย่านกิ่งแก้ว พื้นที่ 400 ตร.ม.

บ้านพักอาศัยส่วนตัวย่านกิ่งแก้ว ติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) สีน้ำตาลอ่อน เพื่อป้องกันความร้อนเพื่อให้ บ้านเย็น พื้นที่ 400 ตร.ม.

โรงงานผลิตยางรถยนต์ มิชชิลิน จ.สงขลา

เป็นโรงงานเก่า ที่ต้องการปรับปรุงทำ ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) เพื่อ ป้องกันความร้อน ช่วยลดปัญหาเรื่องการใช้พลังงาน

อาคารสำนักงานปูนซีเมนต์ไทยเขตบางซื่อ พื้นที่ 21,000 ตร.ม.

เป็นการทำ ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) อาคารเก่า กว่า 10 อาคารซึ่งเดิมใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน ป้องกันความร้อน ประเภท ฉนวน ใยแก้ว

Today This Month Total
23 1456 36076