ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) ติดตั้งภายนอกอาคาร

2020-08-13 02:11:43

สามารถลดความร้อนผิวหลังคาได้มากกว่า 10 องศา ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 30% ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท สำหรับงานปรับปรุงอาคารเก่า โรงงาน สามารถทำการติดตั้งระบบได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานภายในอาคาร

 ชนิด ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) ติดตั้งภายนอกอาคาร
 บริเวณใช้งาน หลังคาMetal Sheet,หลังคากระเบื้องลอนคู่,หลังคาโมเนีย,ดาดฟ้าคอนกรีต และผนังอาคาร ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ อาคารพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน คลังเก็บอาวุธ ไซโล ฟาร์มเลีย้งสัตว์ ฯลฯ
 คุณสมบัติ - ใช้หลักการสะท้อนความร้อนจากผิวหลังคา Ceramic Microspheres
- สามารถสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 96%
- มีค่าการทนต่อแสง UV ได้ 5,000 ชั่วโมงQUV. (168 ชั่วโมงQUV เท่ากับแสง UV ในธรรมชาติ 2 ปี)
- ปลอดสารพิษ (Non-toxic) ทำให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
- ไม่ลามไฟ (Unflammable) เนื่องจากเป็นสูตรน้ำ ไม่มีสารระเหย
- ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวชนิดต่าง ๆ ได้ดี
- ทนทานต่อการบิดตัวหรือยืดหดตัวของพื้นผิวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 จุดเด่น สามารถลดความร้อนผิวหลังคาได้มากกว่า 10 องศา ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 30% ติดตั้งง่าย
เหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท สำหรับงานปรับปรุงอาคารเก่า โรงงาน สามารถทำการติดตั้งระบบได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานภายในอาคาร
 ขนาดบรรจุ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) ติดตั้งภายนอกอาคาร บรรจุ 20 กก./ถัง ปริมาณการใช้งาน : 1ถัง 20กก. ฉนวนกันความร้อน สูตรน้ำ ใช้พ่นหรือทาได้ ประมาณ 40 ตร.ม. ที่ 2 ชั้น
 วิธีการใช้งาน -ทำความสะอาด พื้นผิวที่จะทำการพ่นหรือทาฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) ให้สะอาด โดยการฉีดน้ำล้างด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง

-ลงรองพื้น (ขึ้นอยู่กับใช้พื้นผิวประเภทใด) ใช้ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น (Spray) พ่น เฟล็กซ์-คูล ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) สูตรน้ำ ความหนาประมาณ 150-200 ไมครอน

-ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชม. แล้วทำการพ่นชั้นที่ 2 ทับ


Picture
Today This Month Total
4 440 1978