สัมภาษณ์ลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เซรามิคโค้ตติ้ง FLEX-KOOL

2022-04-18 07:41:04

โรงงานบรรจุสินค้า บริษัท เบนโลยีสติกส์ จำกัด

งานพ่นสีเซรามิคโค๊ตติ้ง เฟล็กซ์-คูล ( flex-kool ) เป็น ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง สะท้อนความร้อน ฉนวนกันความร้อน โครงการ บริษัทเบนโลยีสติกส์ จำกัด โดยมอบความไว้วางใจเลือกใช้ สีเซรามิคโค๊ตติ้ง เฟล็กซ์-คูล ( flex-kool ) ป้องกันความร้อน และ สะท้อนความร้อน จากหลังคา เพื่อลดความร้อนภายในโรงงานฝ่ายผลิต พร้อมช่วยประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องหยุดการผลิต ติดตั้งงานไม่ต้องรื้อถอน อุณหภูมิลดลงทันที หลังติดตั้งสีเซรามิคโค๊ตติ้ง

ฉนวนกันความร้อน,สีสะท้อนความร้อน,สีเซรามิคโค๊ตติ้ง

เฟล็กซ์-คูล ( flex-kool ) เป็นเทคโนโลยีของสีที่เป็นฉนวนกันความร้อน สะท้อนความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์พัฒนามาจาก CERAMIC MICROSPHERES ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบวัสดุเคลือบกระสวยอวกาศของ องค์การ NASA (NASA SPACE SHUTTLE) มีคุณสมบัติในการสะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้สูงมาก จึงช่วยป้องกันและช่วย ป้องกันความร้อน เข้าสู่ภายในอาคารได้ดีเยี่ยม

ฉนวนกันความร้อน,สีสะท้อนความร้อน,สีเซรามิคโค๊ตติ้ง

ใช้ฉนวนป้องกันความร้อน เคลือบที่ผิวด้านนอกของอาคาร เป็นการป้องกันความร้อน โดยการใช้ ฉนวนกันความร้อนชนิด สะท้อนรังสีความร้อน (Ceramic Coating) เคลือบหรือทาไว้ที่พื้นผิวด้านนอกของอาคาร หรือโรงงานบริเวณหลังคาหรือผนังอาคาร โดยฉนวนประเภทนี้เมื่อได้รับรังสีความร้อนจากการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์ ก็จะทำหน้าในการ สะท้อนรังสีความร้อนมากกว่า 96% ทำให้ผิวด้านนอกของอาคารได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในปริมาณที่น้อยลง ส่งผลให้ภายในตัวอาคารโรงงาน


Picture
Today This Month Total
43 857 59364