วัสดุผิวพื้น-ผนัง

2020-09-25 06:57:08

มือจับใหญ่(ประตูบานเปิด-ปิดคู่ชั้นล่าง): ผิวสีเงินของ NAGOYA
บานพับประตู-หน้าต่าง: บานพับชนิดลูกปืน ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO
กลอนประตู-หน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
มือจับหน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
มือจับฝังประตู-หน้าต่างบานเลื่อน: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
ลูกบิดประตู: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO ชนิดกลม (ตามบริษัทกำหนด)
ขอรับสับหน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
กันชนประตู: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)

Picture
Today This Month Total
2 440 1978