โรงสีข้าว จ.อ่างทอง

2021-01-27 06:36:07

โรงสีข้าวที่จังหวัดอ่างทอง พ่น ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ภายนอกที่หลังคาและผนังด้านข้างของโรงสีข้าว

 เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก ลดความร้อนของหลังคาได้มากกว่า 10 องศา ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องหยุดการผลิต รับประกันผลงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20ปี

ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนหลังคา ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้งหลังคา ลดความร้อนหลังคา 
กันความร้อนจากหลังคา สีสะท้อนความร้อน ป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อนหลังคา บ้านเย็น


Picture
Recent Posts


Today This Month Total
22 1219 15869