โรงเลี้ยงไก่ ซันกรุ๊ป จ.นครนายก

2021-01-27 06:43:16

โรงเลี้ยงไก่ ซันกรุ๊ป จ.นครนายก เป็นการพ่นฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล)

ที่โรงเลี้ยงไก่เก่าซึ่งมีปัญหาเรื่องความร้อนมาก เมื่อพ่นฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) แล้วทำให้ลดปัญหาความร้อนได้มาก เนื่องจากฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล)มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อน ได้กว่า 96% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อนต่ำ ทำให้พื้นผิวมีความร้อนสะสมต่ำมาก อุณหภูมิภายในอาคารจึงลดต่ำลง ปัญหาความเครียดในตัวไก่จะลดลง


ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนหลังคา ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้งหลังคา ลดความร้อนหลังคา กันความร้อนจากหลังคา สีสะท้อนความร้อน ป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อนหลังคา บ้านเย็น

Picture
Recent Posts


Today This Month Total
23 1219 15869