โรงงานอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ.ระยอง

2021-01-27 06:48:43

โรงงานอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ.ระยอง เป็นโรงงานเก่าต้องการจะปรับปรุงหลังคาเอาลูกหมุนเดิมออก แล้วทำฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนจากด้านนอกเข้าสู่ตัวอาคาร เนื่องจากพื้นที่นั้นมีความร้อนของสภาพอากาศภายนอกสูง และเครื่องจักรที่ทำงานกับความร้อน เมื่อทำฉนวนแล้วคนงานสามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนหลังคา ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้งหลังคา ลดความร้อนหลังคา 
กันความร้อนจากหลังคา สีสะท้อนความร้อน ป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อนหลังคา บ้านเย็น

Picture
Recent Posts


Today This Month Total
1 1756 12757