โรงงานผลิตอาหาร เนสเล่ย์ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

2021-01-27 07:16:54

แก้ไขปัญหารั่วซึม และติดตั้งฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ป้องกันความร้อนบนพื้นที่ 2,323 ตร.ม.

โรงงานผลิตอาหาร เนสเล่ย์ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหาร ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิต เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคารั่วซึม และพ่นสีสะท้อนความร้อน ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อน ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ป้องกันความร้อน ลดความร้อนของหลังคาได้มากกว่า 10 องศา ราคาประหยัด คุ้มค่า ทำให้อาคารเย็นสบาย ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 30% ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนหลังคา ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้งหลังคา ลดความร้อนหลังคา กันความร้อนจากหลังคา สีสะท้อนความร้อน ป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อนหลังคา บ้านเย็น

Picture
Recent Posts


Today This Month Total
39 581 31052