โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ พื้นที่ 5,360 ตร.ม.

2021-03-24 07:43:37

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ หลังคาโรงงานผลิตเครื่องดื่มต้องการซ่อมแก้ปัญหาเรื่องรั่วและทำฉนวนกันความร้อนสีส้มซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงงาน

หลังคาโรงงานผลิตเครื่องดื่มต้องการซ่อมแก้ปัญหาเรื่องรั่วและทำฉนวนกันความร้อนสีส้มซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงงาน


Picture
Recent Posts


Today This Month Total
11 1219 15869