ไซโลข้าวธัญญลักษณ์ที่ จ.พิจิตร

2021-03-24 09:29:50

ไซโลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร สูง 30 เมตร จำนวน 24 ใบ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ฉนวนเซรามิคโค้ตติ้งภายนอก

 

ในขณะนั้นไซโลเดิมที่นำเข้ามามีฉนวนประเภท PU Foam อยู่แล้ว แต่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิความร้อนให้เข้ามาได้น้อยที่สุด จึงเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล)  เนื่องจากมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อน ได้กว่า 96% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อนต่ำ ทำให้พื้นผิวมีความร้อนสะสมต่ำมาก อุณหภูมิภายในอาคารจึงลดต่ำลง เย็นสบาย และ ช่วยประหยัดพลังงาน

ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนหลังคา ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้งหลังคา ลดความร้อนหลังคา 
กันความร้อนจากหลังคา สีสะท้อนความร้อน ป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อนหลังคา บ้านเย็น


Picture
Recent Posts


Today This Month Total
27 666 21473