โรงงานและผู้นำในการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส ฟ้าไทย

2021-07-20 03:06:06

งานติดตั้ง ฉนวนเซรามิคสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL โรงงานและผู้นำในการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส ฟ้าไทย บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

งานติดตั้ง ฉนวนเซรามิคสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL โรงงานและผู้นำในการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส ฟ้าไทย บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ฉนวนเซรามิคสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL มีค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 96% ทำให้ลดความร้อนผิวหลังคาได้มากกว่า 10 องศา และประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 30% ติดตั้งโดยผู้ชำนาญการ มาตรฐานมากกว่า 25 ปีฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้งฉนวนกันความร้อน,ป้องกันความร้อน

Picture
Today This Month Total
23 1456 36076