งานติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL)

2021-08-26 03:40:15

งานติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง สะท้อนความร้อน FLEX-KOOL บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตร.ม.

งานพ่น ฉนวนกันความร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) สะท้อนความร้อน FLEX-KOOL บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) จังหวัดระยอง บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตร.ม. ฉนวนกันความร้อน  เฟล็กซ์-คูล เป็น ฉนวนป้องกันความร้อน ที่ใช้หลักการ  ป้องกันความร้อน ก่อนเข้าสู่อาคาร คุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อน ได้กว่า 96% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อนต่ำ ทำให้พื้นผิวมีความร้อนสะสมต่ำมาก อุณหภูมิภายในอาคารจึงลดต่ำลง เย็นสบาย และ ช่วยประหยัดพลังงาน

ป้องกันความร้อน เคลือบที่ผิวด้านนอกของอาคาร เป็นการป้องกันความร้อน โดยการใช้ ฉนวนกันความร้อนชนิด สะท้อนรังสีความร้อน (Ceramic Coating) เคลือบหรือทาไว้ที่พื้นผิวด้านนอกของอาคาร หรือโรงงานบริเวณหลังคาหรือผนังอาคาร โดยฉนวนประเภทนี้เมื่อได้รับรังสีความร้อนจากการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์ ก็จะทำหน้าในการ สะท้อนรังสีความร้อนมากกว่า 96% ทำให้ผิวด้านนอกของอาคารได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในปริมาณที่น้อยลง ส่งผลให้ภายในตัวอาคารฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้ง

ฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้ง

ฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้ง

Picture
Today This Month Total
31 227 53278