งานพ่นสีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค้ตติ้ง FLEX - KOOL

2022-02-15 06:43:33

อาคารคลังสินค้า JASPER บางพลี บนพื้นที่ประมาณ 20,000 ตรม.

งานพ่น เฟล็กซ์-คูล ( flex-kool ) เป็น ฉนวนกันเซรามิคสะท้อนความร้อน อาคารคลังสินค้า JASPER บางพลี บนพื้นที่ประมาณ 20,000 ตรม.

สีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค้ตติ้ง,ฉนวนกันความร้อน


สีเซรามิคโค๊ตติ้ง เป็นเทคโนโลยีของสีที่เป็นฉนวนกันความร้อน สะท้อนความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์พัฒนามาจาก CERAMIC MICROSPHERES ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบวัสดุเคลือบกระสวยอวกาศของ องค์การ NASA (NASA SPACE SHUTTLE) มีคุณสมบัติในการสะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้สูงมาก จึงช่วยป้องกันและช่วย ป้องกันความร้อน เข้าสู่ภายในอาคารได้ดีเยี่ยม

สีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค้ตติ้ง,ฉนวนกันความร้อนใช้ฉนวนป้องกันความร้อน เคลือบที่ผิวด้านนอกของอาคาร เป็นการป้องกันความร้อน โดยการใช้ ฉนวนกันความร้อนชนิด สะท้อนรังสีความร้อน (Ceramic Coating) เคลือบหรือทาไว้ที่พื้นผิวด้านนอกของอาคาร หรือโรงงานบริเวณหลังคาหรือผนังอาคาร โดยฉนวนประเภทนี้เมื่อได้รับรังสีความร้อนจากการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์ ก็จะทำหน้าในการ สะท้อนรังสีความร้อนมากกว่า 96% ทำให้ผิวด้านนอกของอาคารได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในปริมาณที่น้อยลง ส่งผลให้ภายในตัวอาคาร

Picture
Today This Month Total
40 857 59364