งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL

2022-10-10 02:57:41

โครงการ รพ.อำนาจเจริญ

งานติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน สะท้อนความร้อน เซรามิค โค๊ตติ้ง FLEX-KOOL 
โครงการ อาคาร โรงพยาบาล อำนาจเจริญ
- สะท้อนความร้อนได้มากถึง 96 %
- ราคาประหยัด คุ้มค่า ทำให้อาคารเย็นสบาย
- ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 30%
- สวยงาม ทนทาน ยืดอายุการใช้งานหลังคา
- ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ไม่ต้องรื้อฟ้า-เพดาน


 ฉนวนกันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวน,บ้านเย็น


 ฉนวนกันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวน,บ้านเย็น


 ฉนวนกันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวน,บ้านเย็น ฉนวนกันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวน,บ้านเย็นPicture
Today This Month Total
40 857 59364