ฉนวนสะท้อนความร้อน FLEX-KOOL บนหลังคาเมทัลชีส

2023-08-31 04:10:59

โรงพยาบาล พยุพราช จังหวัด เพชรบูรณ์

งานติดตั้ง ฉนวนสะท้อนความร้อน สี เซรามิคโค๊ทติ้ง FLEX-KOOL บนหลังคาเมทัลชีส โรงพยาบาล พยุพราช จังหวัด เพชรบูรณ์

การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

เซรามิคโค๊ทติ้ง FLEX-KOOL เป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อสะท้อนความร้อนที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยพัฒนา และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมด้านการป้องกันความร้อนทำหน้าที่ฉนวนกันความร้อน และ ประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้วว่า ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ทติ้ง FLEX-KOOL เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อน และช่วยในการการประหยัดพลังงานได้สูง ติดตั้งง่าย เพราะใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร จึงสะดวกและปลอดภัย กว่าการใช้ฉนวนกันความร้อน ประเภทอื่นๆ ที่มักถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลงและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย


 ฉนวนกันความร้อน,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,บ้านเย็น

 ฉนวนกันความร้อน,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,บ้านเย็น

 ฉนวนกันความร้อน,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,บ้านเย็น

 ฉนวนกันความร้อน,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,บ้านเย็น


Picture
Today This Month Total
20 1013 64143