โรงงานเดสเตโค นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เป็นโรงงานเก่า ต้องการทำฉนวนกันความร้อนเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร แต่ต้องไม่เกิดการฟุ้งกระจาย เพราะมีโรงงานข้างเคียงอยู่ใกล้ จึงต้องใช้การทาแทนการพ่นบนหลังคาแทน

ไซโลข้าวธัญญลักษณ์ที่ จ.พิจิตร

ไซโลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร สูง 30 เมตร จำนวน 24 ใบ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ฉนวนเซรามิคโค้ตติ้งภายนอก

โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ พื้นที่ 5,360 ตร.ม.

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ หลังคาโรงงานผลิตเครื่องดื่มต้องการซ่อมแก้ปัญหาเรื่องรั่วและทำฉนวนกันความร้อนสีส้มซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Today This Month Total
69 1263 6427