บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ย่านบางนา พื้นที่ 193 ตร.ม.

บ้านพักอาศัยส่วนตัวย่านบางนา ต้องการติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนเพื่อให้ บ้านเย็น

โรงงานอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ.ระยอง

โรงงานอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ.ระยอง เป็นโรงงานเก่าต้องการจะปรับปรุงหลังคาเอาลูกหมุนเดิมออก แล้วทำฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนจากด้านนอกเข้าสู่ตัวอาคาร เนื่องจากพื้นที่นั้นมีความร้อนของสภาพอากาศภายนอกสูง และเครื่องจักรที่ทำงานกับความร้อน เมื่อทำฉนวนแล้วคนงานสามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โรงเลี้ยงไก่ ซันกรุ๊ป จ.นครนายก

โรงเลี้ยงไก่ ซันกรุ๊ป จ.นครนายก เป็นการพ่นฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล)

โรงสีข้าว จ.อ่างทอง

โรงสีข้าวที่จังหวัดอ่างทอง พ่น ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ภายนอกที่หลังคาและผนังด้านข้างของโรงสีข้าว

โรงงานเดสเตโค นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เป็นโรงงานเก่า ต้องการทำฉนวนกันความร้อนเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร แต่ต้องไม่เกิดการฟุ้งกระจาย เพราะมีโรงงานข้างเคียงอยู่ใกล้ จึงต้องใช้การทาแทนการพ่นบนหลังคาแทน

ไซโลข้าวธัญญลักษณ์ที่ จ.พิจิตร

ไซโลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร สูง 30 เมตร จำนวน 24 ใบ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL (เฟล็กซ์คูล) ฉนวนเซรามิคโค้ตติ้งภายนอก

โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ พื้นที่ 5,360 ตร.ม.

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ หลังคาโรงงานผลิตเครื่องดื่มต้องการซ่อมแก้ปัญหาเรื่องรั่วและทำฉนวนกันความร้อนสีส้มซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Today This Month Total
28 666 21473