โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ พื้นที่ 5,360 ตร.ม.

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด โรงงานผลิตน้ำผลไม้ดีโด้ หลังคาโรงงานผลิตเครื่องดื่มต้องการซ่อมแก้ปัญหาเรื่องรั่วและทำฉนวนกันความร้อนสีส้มซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Today This Month Total
24 1456 36076